เปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต ฉบับเถ้าแก่ทำเอง

เป็นหนังสือ Computer Pocket Book เล่มแรกที่เขียน ข้าพเจ้าเริ่มเขียนในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ตีพิมพ์ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๔ โดยสำนักพิมพ์ SE-ED (ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.)หนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต โดยรวมจะเป็นการกล่าวถึงหลักการและแนวคิดที่ ข้าพเจ้าได้รับจากป

ระสบการณ์โดยตรง เป็นต้นว่า ถ้าสนใจที่จะทำการค้าบนอินเทอร์เน็ตจะต้องเริ่มต้นอย่างไร สินค้าอะไรที่ขายได้บนอินเทอร์เน็ต หรือคำถามอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต หรือที่เรารู้จักกันในนาม “อี-คอมเมิร์ซ” (E-Commerce) เนื้อหาภายในเล่มนี้จัดทำขึ้นมาโดยการ

ใช้ภาษาที่เป็นลักษณะของการพูดคุยบอกเล่า จึงไม่มีศัพท์ทางวิชาการมากมาย สิ่งนี้เป็นลักษณะเด่นของงานเขียนของข้าพเจ้า โดยวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยตัวเอง

สารบัญ

  1. การเตรียมตัวก่อนสร้างร้านอินเทอร์เน็ต เป็นการสำรวจตัวคุณเอง ว่าพร้อมที่จะทำการค้าบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่ ถ้าพร้อมจะมีการเตรียมตัวอย่างไร
  2. เลือกทำเลในการสร้างร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต การมองหาพื้นที่ที่เราจะทำการค้าฝากร้านค้าออนไลน์ของเรา เรามีหลักการ ในการมองหาพื้นที่ฝากร้านค้าออนไลน์ของเราอย่างไร
  3. ชื่อโดเมน (Domain Name) ตราสินค้า (Brand Name) บนอินเทอร์เน็ต การสร้างความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ต หลักการวิธีการสร้างตลอดจนสถานที่ ขั้นตอน การจดชื่อโดเมนหรือตราสินค้าของเราบนอินเทอร์เน็ต
  4. การสร้างร้านค้า และตกแต่งร้านค้าด้วยตนเอง ขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมาก คือเราจะทำการสร้างร้านค้าของเรา และตกแต่งให้เป็นแบบที่เราต้องการ
  5. ระบบการชำระเงินของร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต (Payment System) ระบบชำระเงินแบบไหน ที่เหมาะกับร้านค้าของเรา วิธีสมัครเป็นสมาชิกร้านค้ากับธนาคารเพื่อรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกร้านค้ากับธนาคาร
  6. การส่งสินค้าสู่มือลูกค้า การขนส่งสินค้าให้รวดเร็วทันใจลูกค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในร้านค้าของเรา
  7. การตลาดและการประชาสัมพันธ์ร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต การทำให้คนทั่วโลกรู้จักเรา และการทำการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
  8. ภาคผนวก: การติดตั้ง PWS (Personal Web Server) เป็นวิธีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็น Web Server เพื่อที่จะได้ทดสอบ ปรับปรุงตกแต่งร้านค้าก่อนที่จะนำขึ้นอินเทอร์เน็ต

ปล. เพิ่มเติม จากอดีต งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับความกรุณาจากพี่เชิด ซึ่งเป็นบก. ในสมัยนั้น (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เป็นผู้สอนการเขียนหนังสือให้ข้าพเจ้า ได้แนะนำสิ่งต่างๆ จนข้าพเจ้า มีความรู้ความสามารถในการเขียนได้ในปัจจุบัน

Copyright © 2019 Apichai Ruangsiripiyakul, All rights reserved.
Skip to toolbar